LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hơn 33 năm  hoạt động và phát triển không ngừng nghỉ, GEOSIMCO tự hào là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính là điều tra, khảo sát, phân tích, thăm dò địa chất và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 

HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÀ CÔNG TRÌNH

KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TRẮC ĐỊA

PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM